เกียวกับเรา Pananchita สินค้าคุณภาพ คัดสรรสารสกัดจากธรรมชาติ ที่ผ่านกระบวนการผลิตจากโรงงานที่ได้มาตราฐานสูง

2558 คณะครูโรงเรียนวัดบัวแก้ว กทม. 9 กันยายน fifty eight คุณครูจากโรงเรียนวัดไทร กับโรงเรียนวั… 9 กันยายน 58 คุณครูจากโรงเรียนโยธินบูรณะ กทม. 2 ตุลาคม 2558 คุณจากโรงเรียนมัธยมประชานิเวศศ์ กทม…. 19 ตุลาคม 2558 คุณครูจากโรงเรียนคลองกุ่ม กทม. 19 ตุลาคม 2558 คุณครูจากโรงเรียนวัดกลางบ้านดอนและโ…

โลชั่นนันทิดา

20 ตุลาคม 2558 คุณครูจากโรงเรียนวัดสีสุก และโรงเรี… 1 กุมภาพันธ์ 2559 คุณครูจากโรงเรียนเทศบาล 1 สป.มาศ… 7 พฤษภาคม 2561 คุณครูจากกรุงเทพมหานคร มาศึกษาดูผลง… 6ส.ค.2556 คุณครูโรงเรียนกฤษณา มาขอคำปรึกษากับ ศน.ไ… 7ส.ค.2556 คุณครูชุติมณฑน์ หุ้มแพร โรงเรียนบ้านเขา… 15ส.ค.2556 คุณครูโรงเรียนวัดแก้วกับโรงเรียนวัดลาดน…

2558 คุณครูโรงเรียนวัดแสมดำ กทม. มาศึกษาค้… fifty eight คุณครูจากโรงเรียนชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ… 2 มิถุนายน 2558 คุณครูปิยอร เทศทอง จากโรงเรียนประช… 22 ก.ย.fifty eight คุณครูจากโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ กทม.

21 สค… sixteen กันยายน 2558 คณะครูจากโรงเรียนวิชากร กทม. มาศึก… 14 ต.ค.57 คณะครูโรงเรียนวัดมงกุฎกษัตริยาราม มาศึกษ… 1 พฤษภาคม 2558 คณะครูโรงเรียนวัดกก กทม.

โลชั่นนันทิดา

คณะครูที่ผ่านการประเมินวิทยฐานะเยียวยา มาพบที่ปรึก… 23 ก.ย.2556 คณะครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี… 20 พ.ย.57 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก… สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี …

25 เมษายน 2561 คุณครูโรงเรียนจากกรุงเทพมหานคร มาดู… 2556 คุณครู ศิริวิภา ศรพรหม โรงเรียนวัดนิล… 10 มิ.ย. 2556 ดร.วิมล จันทร์แก้ว ประธานกรรมการติดตามกลยุทธจาก สพฐ. 2556 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ…

รีวิว สารพัดยาและครีมทาผิวที่เคยใช้ จากดำกลายเป็น.. คุณครู 2 ท่านมาศึกษาค้นคว้าผลงานและปรึกษาจ… วันนี้ 23 มกราคม 2556 ศูนย์การเรียนรู้ครูและบุคลาก… 57 คุณครูสราญรัตน์ เกตุกุญชร โรงเรียนวัดห้…

21 กรกฎาคม 2558 สพฐ.ได้มาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ค… 15 ตุลาคม 2558 คุณครูปริศนา ปัญสิงห์ โรงเรียนวัดดอ… 18 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม… 22 มิถุนายน 2561 คณะศึกษาดูงานจาก สพป.ประจวบคีรีขั… 57 คุณครูแสงอุษา ภิรมย์อยู่ โรงเรียนลานแหล… 57 คุณครูขวัญรุ่ง นุ่มเมือง จากโรงเรียนพร…

เจอ GRUตบทีเดียวรู้เรื่อง | แป้งพัฟงานผิว ของจริงหรือจก… ลิปสติกคอลเลคชั่นพิเศษ “หลากลาย หลายชีวิต” เนรมิตเรี… 2556 คุณครูจากเทพศิรินทร์นนทบุรี มาปรึกษาง… วันที่ 9 กรกฎาคม 2556 คุณครูมาขอคำปรึกษาท่าน ศน.ไพ… 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา … คุณครูโฉมฉาย ฉิบสง่า, คุณครูอรพิน และคุณครูอติรัตน…

2555 หน้าที่ 25 … 26ก.ค.2556 คณะครูโรงเรียนสุพรรณภูมิ มาศึกษาดูงานที… 57 คุณครูโรงเรียนวัดธรรมาภิตาราม กทม. 2557 โรงเรียนวัดหัวกระบือ มาศึกษาค้นคว้าผล… 7ส.ค.2556 คุณครูโรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม มาขอคำ… สพปเลยเขต3 มาศึกษาดูงาน ที่ศูนย์การเรียนรู้.

2557 คุณครูจาก กทม. มาศึกษาค้นคว้าผลงานวิช… 2557 คุณครูสยาม วงศ์สกุล โรงเรียนวัดเกาะสุ… 2557 คุณครูอำมรรัตน์ สมศรีสุข โรงเรียนบำรุ… 2558 คุณครูทิพวัลย์ สาริกา โรงเรียนวัดบ้านก…

fifty seven คุณครูธนาวดี ธานีปกรณ์ คุณครูจินตนา แย้… 2557 คุณครูสุภัค บุญสว่าง คุณครูปกรณ์ณั… three มิ.ย.2557 คุณครูมนตรผกา โกษฐา และคุณครูอัมพรรัตน… 2558 คุณครูปริญญา อาร์ชม คุณครูชินณเพ็ญ ศรี… ไม่เนียน….เจอกรูตบ! มารีวิวแป้งถูกและดีราคาหลักร้อยต…

22 มีนาคม 2556 คณะครูจากวิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี … 8พ.ค.2556 คุณครูสุดใจ เคลือบสูงเนิน คุณครูพนมไพร น… นำนายกิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา… 10พ.ค.2556 สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสิน… 2556 ดร.วิมล จันทร์แก้ว ประธานกรรมการติดต… 2ก.ย.2556 คณะ สพป นครราชสีมา เขต 1 มาศึกษาดูงาน …

27 มิ.ย. 2557 คุณครูจากโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม จ.กา… 29 เมษายน 2558 คุณครูอุษา อติชาติมณี โรงเรียนวัดศร… 30 เมษายน 2558 คุณครูศิริมณฑา ขุนศิริ โรงเรียนวัดใ…

57 คุณครูสมฤทัย คุณครูจุฑาพร คุณครูสกุลรัต… 5 มิ.ย.2557 คุณครูสุภาภรณ์ ยิ่งยวด คุณครูเฉลียว ป้… 2558 คุณครูดวงดาว พูลสวัสดิ์ และคุณครูจารุณ… ล้างผิวเสีย ให้เป็นผิวสวย ด้วยมิสทิน โกลด์ คาเวียร์ …

27 กรกฎาคม fifty eight คุณครูจากโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันร… 5 ตุลาคม 2559 คณะครูจากโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิ… 6 ตุลาคม 2559 คุณครูจากโรงเรียนราชประชาสมาลัย จ…. 23 มีนาคม 2561 คุณครูจากสุพรรณบุรี มาศึกษาค้นคว้าผ…

25 กันยายน 2558 คุณครูจากโรงเรียนอู่ทอง จ.สุพรรณบุ… 19 ตุลาคม 2558 คุณครูจากโรงเรียนพระนารายณ์ จ.ลพบุร… 9 ตุลาคม 2558 คุณครูจากโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จ.ส… 19 ตุลาคม 2558 คุณครูจากโรงเรียนสายไหม กทม มาศึกษา… 29 มกราคม 2559 คุณครูพงษ์ทอง พวงผะกา โรงเรียนวัดนั… sixteen ตุลาคม 2560 คุณครูจากกรุงเทพฯ มาค้นคว้าผลงานวิช…

thirteen ต.ค.2557 คณะครูโรงเรียนสุเหร่าทางควาย กทม. 2557 คุณครูภิญญพัชญ์ ประทุมมา โรงเรียนไทยน… 30 ตุลาคม 2557 คุณครูโรงเรียนวัดไผ่เงินโชตนาราม กท… 2558 คณะคุณครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง กทม. 2558 คุณครูเนาวรัตน์ แสงสว่าง โรงเรียนวัดชี…

มาศึกษาค้น… 8 พ.ค.2558 คุณครูโรงเรียนเทศบาล 5 มาศึกษาค้นคว้าผล… 2558 คุณครูประกายเนตร กาฬภักดี โรงเรียนวัดว…

58 คณะคุณครูจากโรงเรียนบ้านเนินนิมิต อ.รัต… 9 มี.ค.fifty eight คณะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาข… 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาส…

เคล็ดลับผิวหอม ระดับเคาน์เตอร์แบรนด์ โลชั่นมิสทิน ไว… ลุยค่ะทุกคน! ไปหยุดความอ่อนวัยให้ผิวหน้าของเรากันเล้ยยยย… 2556 คณะครูและผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่… 11 พ.ย 2557 คณะจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม…

สพฐ.มาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษ… four ส.ค.2558 คุณครูจากโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส กทม. 15 ตุลาคม 2558 คุณครูจากโรงเรียนประชานิเวศน์ กทม. 15 ตุลาคม 2558 คุณครูประภัสสร บุญขันธ์ โรงเรียนบ้า…

22 เมษายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ… 57 คุณครูวาสนา บุญประเทือง คุณครูกาญจนา ทา… 10 มิถุนายน 2557 คุณครูพรศิลป์ พงษ์สำราญ และคุณค…

15 ตุลาคม 2558 คุณครูพัชยา-คุณครูนิรุตติ ปานทอง โร… 2557 คุณครูจารุณี ดวงแก้ว และคุณครูดวงดาว พ… 2557 คุณครูเบญจวรรณ ศิริวุตม์ คุณครูอัจฐิม… 2557 คุณครูสิริภาพ ไพบูลย์ คุณครูพัชนีย์ ว… 2557 คุณครูอ้อมอรุณ กันบัว และคุณครูมีนา พ… 2557 คุณครูลักษณีย์ โคตรสีเขียว คุณครูธานี…

ท้าให้ลอง ผิวสวยจนต้องเคลิ้มตาม มงลงผิวมากกกกก … 10 กันยายน 2558 คณะศึกษานิเทศก์จาก สพป.สพ1 มาเยี่ย… 11 มิถุนายน 2557 คุณครูณธรรศ เสนาใจ และคุณครูพัชร… Top Country หอมคลาสซี่มีระดับ เย้ายวน น่าดึงดูด … รีวิว Top Country เห็นหัวม้ารู้เลยว่าหอม | Melanie …

14 ต.ค.57 คณะครูโรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ… 29 เมษายน 2558 คณะครูโรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์ กทม… 2558 คุณครูรวีวรรณ บุตรเสือ และคุณครูมนตรี… 12 มิถุนายน 2558 คุณครูจากโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง กท… 22 ก.ย.58 นักศึกษาจากวิทยาลัยนาฎศิลป์ สุพรรณบุรี ม… 19 ตุลาคม 2558 คุณครูจากโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง กทม….

2558 คุณครูชญาภา พินิจวาร โรงเรียนกาญจนาภิเ… 2558 คณะครูโรงเรียนวัดท้องไทร จ.นครปฐม มาศ… 25 มิถุนายน fifty eight คุณครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเก… 23 กรกฎาคม 2558 คุณครูรัตนา เหมสุลักษณ์ จากโรงเรีย… 17 ตุลาคม 2560 คุณครูจากโรงเรียนวัดช่องนนทรี กทม.ม… 9 เมษายน 2561 คุณครูจากโรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ มา…

20 มิ.ย. 2557 คุณครูสุปราณี เมฆขจร โรงเรียนสุพรรณบ… 10 ต.ค.2557 คณะครูโรงเรียนประชาอุทิศ กทม. มาศึกษาค… 13 ต.ค.2557 คณะครูโรงเรียนวัดประชาบำรุง กทม. fifty seven คุณครูโรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม กทม.

2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน… 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุ… 19 ตุลาคม 2558 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรทางก… 17 ตุลาคม 2560 ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา…