สำนักงาน กศน จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 27 มกราคม 2565 นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวภาวิดา อ… วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. ศธจ.นครปฐม ประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจ โครงการตามแผนยุทธศาส…

กศจฉะเชิงเทราครูผู้ช่วย2561

เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกใ… วันที่ three พฤศจิกายน 2565 เข้าร่วมการประชุมและรับมอบนโยบาย สร้… ขอขอบคุณคุณท้อป ดารีนุช สำหรับความไว้วางใจใน BABY SWIMMING… มนุษย์เป็นสัตว์สังคมค่ะ และการที่คนคนหนึ่งจะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขได้ จำเป็นต้องอาศัยทักษะที่ดีในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น และการมี “จิตใจอ่อนโยน”… ‘สมัครเรียน’ หรือ ‘ต่อคอร์ส’ รับโปรทันที สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกสาขาที่ร่วมรายการเท่านั้นนะคะ… ทั้งหมดถามตอบคลังความรู้ดิจิทัลด้านการเกษตรแจ้งเตือนข่าวสารแหล่งความรู้คลังความรู้ดิจิทัล มก.

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม นางกุลธิดา ปัญญาจิรว… วันที่ thirteen, 14 มิถุนายน 2563 ศธจ.นครปฐม ร่วมกับ ป.ป.ช.จังหวัดนครปฐม ออกตรวจสอบ ติดตามและสังเกตุการ…

มาแล้วค่า…คลิปการเรียนว่ายน้ำครั้งแรกของน้องบอลลูน ลูกชายคุณพ่อต่อ (คุณรุ่งโรจน์ สุวรรณธาดา) จากเพจ… การประเมินบุคคลและผลงานการคัดเลือกบุคคล ชง./อว.ประกาศรับสมัคร อว. ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ค่ะ… กทพ.แจกของขวัญปีใหม่ยกเว้นค่าทางด่วนสองสาย2. ดีเดย์24ธ.ค.รู้ผล ไฮสปีด3สนามบิน3. เมกะโปรเจ็กต์ดันท่องเที่ยวโต4.

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ศธจ.นครปฐม ร่วมประชุม คสป.จังหวัดนครปฐม นางมารศรี เหล่าบุญชัย ศึกษานิเทศก์ ไ… การนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมลูกเสือ และยุวกาชาดในสถานศึกษา โดยคณะติดตาม ศธจ.นครปฐม ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง… วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น.

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ศธจ.นครปฐม เข้าร่วมรับ พลอากาศตรี วีร… วันที่ 4 – 7 สิงหาคม 2563 ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจัง… วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 08.05 น. วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิ…

การนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา โดยกลุ่มลูกเส… วันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.รัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยบุ… วันที่ 15 ตุลาคม 2562 ศธจ.นครปฐม ร่วมประชุมประชาพิจารณ์ผู้เกี่ยวข้องพิจารณา (ร่าง) ความร่วมมือในการ… วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง พร้อมบุคลากรใน ศธจ.นครปฐมต้อนรับคณะกรรมก…

(เพิ่มเติม) FN เปิดสาขา”ฉะเชิงเทรา”ใน ธ.ค.รับไฮซีซั่น-ช็อปช่วยชาติ,ตั้งเป้ารายได้ปีหน้าทรงตัว-เปิดอี… WIIK เผยบ.ย่อยได้งานก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา-ระบบบำบัดน้ำเสีย มูลค่า ninety two.52 ลบ.ของ… CAT เดินหน้าธุรกิจบริการดิจิทัล จับมือฉะเชิงเทรา พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษฯ… การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ ตามแนวคิดขอ ถามโดย ทัศนีย์ พรมกลิ้ง, 7 ชั่วโมง in the past.

วันที่ sixteen พฤศจิกายน 2564 ศธจ.นครปฐม ร่วมประชุมประสานแผนการต… วันที่ 16 ธันวาคม 2564 ศธจ.นครปฐม ดำเนินการโครงการ ศธ.จิตอาส… วันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา thirteen.30 น. นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม รักษาการใน… นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ให้นโ… วันที่ sixteen มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น.

วันที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ศธจ.นครปฐม เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัต… วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 การดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจ… วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. การดำเนินการเรียกรายงานต…

ศธจ.นครปฐม ได้ร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเ… วันที่ มิถุนายน 2562 Supervisor Teams ศธจ.นครปฐมได้ลงพื้นที่นิเทศและประชุมปฏิบัติการพัฒนารูปแ… วันที่ four กรกฏาคม 2562 เวลา 08.00 น. ศธจ.นครปฐม โดย ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม มอบหม…

วันที่ 29 เมษายน 2561 เวลา 05.00 น. การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีศึกษา โรงเรียนวัดผาณิตาราม อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, จังหวัดฉะเชิงเทรา. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทร… จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ โครงการ “จังหวัดฉะเชิงเทรา บำบัดทุกข์ บำรุงส… โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ศธจ.นครปฐม เข้าร่วมประชุมโครงการ TFE … วันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ดร.รัฐวิทย์ ทองนวรัตน… วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.19 น. ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมร่วมพิธีถวายผ้า… วันที่ three ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น.

วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 9.30 น. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจ… วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการป… วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น.

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ศธจ.นครปฐม ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาศน.มารศรี เหล… วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ศธจ.นครปฐม จัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ… วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. Supervisor Teams ซึ่งประกอบด้วย ดร.รัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ รองศึกษ…

นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมมอบห… วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา thirteen.30 น. นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมนางก… 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. ศธจ.นครปฐม ได้จัดประชุมเชิงปฏิ… วันที่ กันยายน 2565 ศธจ.นครปฐม เข้าร่วมโครงการกระทรวงศ…

กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ด… วันที่ 9 กันยายน 2565 กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน… วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา thirteen.30 น.

วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. วันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนมุ… วันที่ eight พฤศจิกายน 2565 (ช่วงเช้า-บ่าย) ลงพื้นที่เพื่อเฝ้าระ… วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 (ช่วงค่ำ) ลงพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังปัญ…

วันที่ three มิถุนายน 2565 เวลา 17.30 น. วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 18.00 น. วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น.

กศจฉะเชิงเทราครูผู้ช่วย2561

ประชุมเตรียมการจัดสอบแข่ง… ศธจ.นครปฐม ร่วมประชุมการ… ศธจ.นครปฐม จัดกิจกรรมแสด… วันที่ 18 มีนาคม 2565 ศธจ.นครปฐม ดำเนินการสอบแข่งขันตำแหน่งค… นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็น… นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม พร้อ…

ตีเส้นสะดุดหยุดมุดไหล่ทางด่วน6. เอ็มอาร์ทีผนึกชนแจกหนังสือ3พันเล่ม ของขวัญ ผู้โดยสาร7. โครงการลานวัฒนธรรม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน.

วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง… วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ …

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระท… วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจัง… วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังห…

วันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. วันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. วันที่ 10 กันยายน 2565 นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธ… วันที่ 10 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. วันที่ 11 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. วันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.

เจาะดิวตี้ฟรี3สนามบินAOTตามรอยรัฐได้เนื้อๆ6. CHOลุยแผนขายหุ้นPPลงทุนติดตั้งE-… นักร้องหนุ่มไม่สำนึก พราวด์นั่งแท่นลูกรักทำผิดก็แค่ขอโทษ “มาดามกุ๊งกิ๊ง” มาแล้วย่ะทุกคน ตามมาแซ่บ มาเผือกกันเร็ว คิดว่าเดาไม่ยาก ทุกคนรู้เชื่อเดี๊ยน… “AtomicPills”คาเฟ่สายหวาน แต่แคลลอรี่ต่ำ!

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ศธจ.นครปฐม ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวั… วันที่ three กันยายน 2562 ศธจ.นครปฐม โดยกลุ่มพัฒนาเกี่ยวกับการศึ… วันที่ 23 มกราคม 2563 ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนค… วันที่ 31 มกราคม 2563 ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดน… ศธจ.นครปฐม ร่วมการประชุม…

วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 ศธจ.นครปฐม จัดประชุมปฏิบัติการสร้างวิ… วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ศธจ.นครปฐม จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพ… วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ศธจ.นครปฐม เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้า… วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิ… วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ดำเนินการประ… วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.

ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยคณะข้าราชก… ศธจ.นครปฐม ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขับเคลื่อนการดำเนินการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึก… วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น.

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมค… วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น.

วันที่ 25 เมษายน 2562 ศธจ.นครปฐม ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสั… วันที่ 18 มิถุนายน 2562 ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวั… วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 คณะ Supervisor Teams ศธจ.นครปฐม ลง…

วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา thirteen.30 น. วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ศธจ.นครปฐม จัดประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565ณ ห้องประช… วันที่ 23 ธันวาคม 2564 ศธจ.นครปฐม เรียกรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกฯครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหร…

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 Supervisor Teams ประกอบด้วย นางมารศรี เหล่าบุญชัย ศึกษานิเทศก์ นางสาวจุร… วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. คณะ Supervisor Teams ซึ่งประกอบด้วย นายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ รอ… วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ศธจ.นครปฐม ติดตามโครงการ TFE(Teams Fo… วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ศธจ.นครปฐม ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนก…

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการประชุมพิจารณาก… วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ดร.วีระ แข็งกสิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงพื้นท… วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม อนุกรรมการ และนายไชยาก… วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.

วันที่ 15 กันยายน 2565 ลงพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์และปัญหาคว… วันที่ 21 กันยายน 2565 ลงพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์และปัญหาคว… วันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมา…