สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ63 จำนวน 60 อัตรา ครูประถม คอม

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพี่เลี… วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ศธจ.นครปฐม จัดประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้ง… วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ได้เข้าร่วมงานมหกรรมแ…

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. วันที่ สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. วันที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. วันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. วันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.

กศจประจวบครูผู้ช่วย2561

นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้… วันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา thirteen.30 น. นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นางทอ…

ต้อนรับนักศึกษาจากสหรัฐอเมริกาผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ ต้อนรับคณะนักศึกษาจากวิทยาลัยโอเบอลิน ประเทศสหรัฐอเมริกา… พิธีไหว้ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดพิธีไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพ… ร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของแบรน์ฟาร์มโสตโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ นำผลิตภัณฑ์ของแบรน์ฟาร์มโสตไปจำหน่าย… ชมนิทรรศการพระเมรุมาศรองฯวนิดา จิตรอาษา พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน เข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ ในหลวง ร.9… แสดงความยินดีกับคณะครแสดงความยินดีกับคณะครู ทุกท่านที่เข้าพิธีรับมอบเกียรติบัตร ข้าราชการผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น… ทัศนศึกษามัธยมศึกษา 2560รองฯวนิดา จิตรอาษา พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนไปทัศนศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ และเมืองจำลอง…

วันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ศธจ.นครปฐม จัดประชุมเตรียมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน… วันที่ 19 เมษายน 2565 นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมคณะกรรมการโร…

นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษษธิการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นางกุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ ผู้อำนวยการกลุ่มนิ… หน้าหลัก ข้อมูลการติดต่อ ศธจ. กฎหมาย เว็บบอร์ด OIT ศธจ.ประจวบคีรีขันธ์ Facebook ติดต่อ/สอบถาม ระบบเงินเดือน สป.

กศจประจวบครูผู้ช่วย2561

พรุ่งนี้กินไรดี เอาใจสายคาเฟ่ผู้รักของหวานที่..

เรื่อง แก้ไขการกำหนดกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการ สังกัด สพฐ. เรื่องการกำหนดกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการ สังกัด สพฐ. ต้อนรับคณะสื่อมวลชนจาก กทม.รองฯวนิดา จิตรอาษา ต้อนรับคณะสื่อมวลชนจากกรุงเทพฯ มาทำข่าวประชาสัมพันธ์การเลี้ยงไก่ไข่… ผบ.พล.ม.1 มอบข้าวสารผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ ต้อนรับ พล.ต.จิรเดช กมลเพ็ชร ผบ.พล.ม.1 มอบข้าวสารและผ้าห่ม จำนวน 300 ผืน… ต้อนรับคณะศึกษาดูงานผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ ต้อนรับคณะนักศึกษา จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์…

วันที่ thirteen กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00 น.

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ศธจ.นครปฐม ติดตามโครงการ TFE(Teams Fo… วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ศธจ.นครปฐม ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต… วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ศธจ.นครปฐม เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้า… วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม และนายไชยากาล เพชรชั…

ต้อนรับคณะผู้บริหาร สังกัด สศศ.ผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ ต้อนรับคณะผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ… ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน ต้อนรับคณะกรรมการ… อบรมการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการทำวิจัยในชั้นเรียน… โครงการโรงเรียนคุณธรรมผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโรงเรียนคุณธรรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม…

วันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น. ดร.รัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยคณ… วันที่ 19 เมษายน 2562 ศธจ.นครปฐม จัดประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ย…

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ศธจ.นครปฐม ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ย… วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ศธจ.นครปฐม โดยการนำของ ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้ว… วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม, ดร.รัฐวิทย์ ทองนวรั…

รับเกียรติบัตรผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ รับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการสอน… รดน้ำ ดำหัว ขอพรผู้ใหญ่ผอ.นายประจวบ ลังกาวงศ์ พร้อมด้วยคณะครู ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณี “รดน้ำ ดำหัว ขอพรผู้ใหญ่”… อบรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพฯผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา… พิธีมอบสิ่งของพระราชทานรองฯ วนิดา จิตรอาษา ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์… ต้อนรับคณะนายร้อย จปร.ผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ต้อนรับคณะนายร้อย จปร. ร่วมพิธีอุ้มพระดำน้ำ 2560รองฯ วนิดา จิตรอาษา นำคณะครู และนักเรียน ร่วมพิธีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2560 ณ วัดโบสถ์ชนะมาร…

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. วันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. วันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. วันที่ 7-8 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น.

วันที่ 14 กันยายน 2565 ลงพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์และปัญหาคว… วันที่ 15 กันยายน 2565 ลงพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์และปัญหาคว… วันที่ 21 กันยายน 2565 ลงพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์และปัญหาคว… ปักธงกทม.”อนุทิน-พุทธิพงษ์” หวังเติมเต็ม ภท.แกนนำตั้งรบ.

ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีเปิดกา… วันที่ 9 กันยายน 2562 ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม มอบคูปองการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ม… วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง พร้อมบุคลากรใน ศธจ.นครปฐมต้อนรับคณะกรรมก…

นายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ประชุมคณะกรรมการและเ… วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา thirteen.30 น. ศธจ.นครปฐม จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ … วันที่ 26 มกราคม 2565 นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ประชุมผู้บริหารและบุคลากรใ…

เปิดศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม (ศมร.ศธจ…. วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการติดตามประเมินผล ระบบบริหารเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ อำเภอบางเลน… วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการติดตามประเมินผล ระบบบริหารเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ อำเภอบางเลน… วันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมเช…

ลิงก์เข้าอบรมออนไลน์ วันครู 2566 คู่มือการเข้าใช้งานอบรมผ่าน ระบบ trainflix อบรมฟรี วันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ…. คุณ วนิดา อินทร์ไข คุณ สุธิดา ทองใบ คุณ นันท์นภัช แก้วบ่อไทย และคณะ ได้นำราดหน้า ผัดหมี่แดง ไกศกรีม และขนมมาเลี้ยง… ต้อนรับ CEO เครือเซ็นทรัลผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ พร้อมด้วย รองฯวนิดา จิตรอาษา ต้อนรับคณะ CEO เครือเซ็นทรัล เยี่ยมชม “ฟาร์มโสต”… กีฬาภายใน ประจำปี 2559ผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ เป็นประธานในพิธีเปิด กีฬาภายใน “กีฬาคนพิการภายใน ประดู่เกมส์ ครั้งที่ 16″…

ต้อนรับผู้บริหารและคณะผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ รองผู้อำนวยการ และคณะครู ต้อนรับผู้บริหารและคณะ โรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ… ต้อนรับคณะนิเทศ กำกับ ติดตามผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ รองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน ต้อนรับคณะนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล… ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมิน… ต้อนรับคณะตรวจติดตามโครงการอาหารนมผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน ต้อนรับคณะตรวจติดตาม… วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมิน…

ศึกษาดูงาน-ร.ร.เพชรบุรีปัญญานุกูลผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ นำคณะครู และบุคลากร ศึกษาดูงานโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล… ร่วมสืบสานประเพณีไทยโรงเรียน​โสต​ศึกษา​จังหวัด​เพชรบูรณ์​ จัดกิจกรรม​ร่วมสืบสานประเพณีไทย​ เนื่องในวันสงกรานต์​ 2562​… ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ นำคณะครู และบุคลากร ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก… ต้อนรับคณะศึกษาดูงานผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการ ครู และนักเรียน ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน… กิจกรรมเทิดไท้องค์ราชันผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ และบุคลากร ต้อนรับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์…

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานรองฯวนิดา จิตรอาษา รองฯวีระพันธ์ สมบูรณ์ชัย และคณะครู ต้อนรับคณะครูโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่… ต้อนรับคณะครูรองฯ วนิดา จิตรอาษ รองฯ วีระพันธ์ สมบูรณ์ชัย และคณะครู ต้อนรับคณะครูโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล… งานวันคนพิการสากลจังหวัดเพชรบูรณ์รองฯวนิดา จิตรอาษา รองฯวีระพันธ์ สมบูรณ์ชัย และคณะครู จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดเพชรบูรณ์…

ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยข้าราชการพน… วันที่ 21 มกราคม 2563 ศธจ.นครปฐม ประชุมปฏิบัติการติดตามประเม… วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการประชุมพิจารณาก… วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม นางกุลธิดา ปัญญาจิรว…

ศธจ.นครปฐม จัดพิธีมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เ… วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. วันที่ 23 ธันวาคม 2564 ศธจ.นครปฐม เรียกรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกฯครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหร… วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา thirteen.30 น.

นายธวัชชัย ชูหน้า เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางก… วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ศธจ.นครปฐม จัดประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565ณ ห้องประช… วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิ… วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ศธจ.นครปฐม จัดประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คร…

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 นางกุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล และนางสา… วันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม โดย ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิก…

คณะ Supervisor Teams ซึ่งประกอบด้วย นายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ รอ… วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ศธจ.นครปฐม ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนก… วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. คณะ Supervisor Teams ซึ่งประกอบด้วย นายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์… วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ศธจ.นครปฐม เข้าร่วมการประชุมชี้แจงกา… วันที่ 5 สิงหาคม 2562 ศธจ.นครปฐม เปิดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห…

อบรมบุคคลากรตามหลักสูตรผู้สอนฯผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ เป็นประธานพิธิเปิดการอบรมบุคคลากรตามหลักสูตรผู้สอนงานคนพิการ… อบรมเทคนิคการสอนผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเทคนิคการสอนนักเรียน… อบรมจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดอบรมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน…

ศธจ.นครปฐม จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ คร… วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล… วันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 09.30 – 12.00 น.

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการตรวจติดตามเพื่อส่งเสริมการจั… วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. วันที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ศธจ.นครปฐม เข้าร่วมพิธีพระราชทาน น้ำ…

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ศธจ.นครปฐม ดำเนินการ”โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์” ดร.กนก ปิ่น… วันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. ศธจ.นครปฐม ต้อนรับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิกา… วันที่ 6 มกราคม 2563 นางกุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล นางสาวจุรีพร … วันที่ three มกราคม 2563 เวลา thirteen.00 น.

วันที่ 27 มกราคม 2565 นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวภาวิดา อ… วันที่ 18 เมษายน 2565 ศธจ.นครปฐม ร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงาน… นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม และ นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัด… สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม โดย นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมเป็นประธาน… ต้อนรับสื่อมวลชนผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชน เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ…

วันที่ กันยายน 2565 ศธจ.นครปฐม เข้าร่วมโครงการกระทรวงศ… Life Story ตอน “ผอ.สถานศึกษา” วัย 25 ปี คิดนอกกรอบให้โอกาสการศึกษากับทุกคน. ‘รมว.สาธารณสุข’ เตรียมร่วม 2 ภารกิจ ประชุม WEF และการลงนามความร่วมมือด้านจีโนมิกส์ ช่วงวัน…

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ศธจ.นครปฐม และคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อส… วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ศธจ.นครปฐม คณะกรรมการประจำอำเภอพุทธมณฑล โดยคณะกรรมการติดตาม ประเมินผ… ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรี…